Hijyen ve Kalite Kontrol (HACCP)

Gıda Endüstrisi`nde ve Yemekhanelerde Hijyen ve Kalite Kontrol (HACCP)

Berlin’deki firmanızın hijyen kontrolünü ve dokümentasyonunu bize bırakın!

Gıdalar mikroorganizmalar için en ideal çoğalma alanlarıdır. Özellikle patojenler gıdaların üretimi, hazırlanması, depolanması ve nakledilmesi sırasında  uygun koşulları bulduklari taktirde,  hızlı bir şekilde çoğalıp insan sağlığını ciddi anlamda riske atabilecek hastalıklara sebep olabilirler.

Bu durum gıda endüstrisinde olduğu gibi, toplu yemek üretilen yemekhanelerde, yaşlı bakım evlerinde, okullarda, öğrenci yurtları ve hastanelerde büyük bir hijyenik risk teşkil ederler.

Bu tehlikeyi ortadan kaldırma amacıyla Almanya’da 08.02.1998 tarihinde “Gıda ve Hijyen Yasası ” yürürlüğe girmiştir. Bu yasa kapsamında, gıda üretimi yapan gıdaları işleyen, depolayan veya nakliyatından sorumlu plan bütün firmalar, HAACP hijyen kurallarına bağlı olarak, üretimlerinin ve proseslerinin her aşamasında belli aralıklarla aldıkları mikrobiyolojik örneklerle  üretimi ve işleyişi, hijyenik olarak kontrol etmek ve kayıt altına almak zorundadırlar.

Bu prosedür dışında, gıdaları üreten, işleyen, depolayan veya nakleden her türlü firma çalışanlarına belli periyotlarda HAACP kurallarına bağlı olarak  hijyen egitimi vermek zorundadırlar.

HAACP Kalite Kontrol Hizmetlerimiz:

  • HAACP Hijyen personal eğitimleri
  • HAACP Kayıt ve dokumentasyon sistemi

Alacağınız bu önlemlerle size ve firmanıza:

  • Güvenli gıda ve yemek üretimi
  • Kanunlara uygun üretim ve dokümentasyon
  • Gıda zehirlenmelerine karşı riskleri minimuma indirme
  • Sizi ve firmanızı skandallardan koruma konularında destek sağlıyoruz.

Impressum | Datenschutz